Sams Trasiga Änglar

En föreställning om Allen Ginsbergs liv.