Kurser

Sedan Teater Albatross start, har kurser varit en naturlig del av verksamheten.
Å ena sidan, att uttrycka sig konstnärligt, spela föreställningar och uppträda.
Å den andra sidan, att möta människor tillsammans i en skapande process där alla är delaktiga. Och alla ger energi och frihet till varandra.

De första åren arbetade Robert Jakobsson med Svante Grogarn. Kurserna var ofta mycket intensiva. Riktigt vad det handlade om är svårt att säga. Men kommunikationen var viktig. Närvaro och kommunikation.
Senare arbetade Robert med Jan Rådvik, som hade ett annat temperament.
Kurserna hade ändå en liknande framtoning, nu hade Teater Albatross köpt Tokalynga Teaterakademi, och kurserna hade mer aktiviteter ute i naturen.
Vandringarna i bäckar blev legendariska.

Åren gick, från ca år 2000 har framför allt Charlotta Grimfjord Cederblad arbetat med Robert. Kurserna har fortsatt vara lite annorlunda, men kanske är de idag lite mer direkt kopplade till en förståelig teaterträning. Svante Grogarn, Nordiska Folkhögskolan, har dessutom återkommit de senaste åren.

Och vad har vi då sysslat med på våra kurser? Jag tror framför allt att en stark ”här och nu upplevelse”, en förundran över livet, varit en viktig del av upplevelsen av våra kurser. Känslan av att vara starkt levande, av att inom lekens ramar, konsten är ändå en lek, få kämpa för livet.
Arbetet har haft två fokus. Å ena sidan, att öppna sig inåt. Komma i kontakt med känslor, bilder och historier. Kort sagt, att komma i kontakt med sin inre trädgård.
Å andra sidan, att sträcka sig utåt, att kunna kommunicera det man vill.
Att kunna överraskas av sin kraft, musikalitet och spänst. Själva laboratoriesituationen gör att uppriktigheten kan vara helande, vi kan samtala, dela fundamentala sidor i detta att vara en människa.

Kurserna är fysiskt krävande fast utifrån vars och ens situation.
Det fysiska arbetet är kanske mest för att själen, vårt inre, ska få kraft.
Vi har massor av bra övningar. Ibland innebär kurserna att vi spelar upp spel, inne eller ute, ibland inte.

Vidunderlig Frihetshelg 2012
Teaterns explosiva kraft 2011
Annorlunda Dagar 2003
Annorlunda Dagar 2002
Annorlunda Dagar 2000

Utvärderingar

ATR-kurs 2004
ATR-kurs 2005
Sommarkurs 2005
Sommarkurs 2006