Åsa Lieberath. Bilder skolprojekt Teater Halland. ”Artiklar i lera”.

Åsa var ute på skolor och arbetade tillsammans med de övriga från Teater Halland. Man arbetade, utifrån Åsas förslag, med att i lera uttrycka barns rättigheter, FNs s k barnkonvention. ”Artiklar i Lera”.