Skapande Skola

Teater Albatross har sedan 2010 har gjort en mängd projekt inom ramen för Skapande Skola.

Här är en rapport från Kyrkbacksskolan i Kopparberg, Bergslagen:

Vi, Teater Albatross, kom 8 personer – sömmerska, dansare, trummare, skådis, tekniker, konstnär, dockteaterspecialist och regissör – söndagen 7/11 till Kopparberg och kom hem fredagskväll, kring 22.30 den 12/11-2021.
Under veckan som gick var all undervisning i traditionell mening inställd! Albatross hade fått förtroendet att leda allt. Vad gäller lärarna, hade vi mest samarbete med: syslöjd, träslöjd, bild, svenska, musik och dramapedagog. Vi har arbetat med 106 ungdomar i högstadiet åk
7-9 heltid månd-fred. På fredagen, igår, spelade vi för en stor jublande publik kl 11.40 och 13.30.
Tema: Flyktingar. Dramatisk flykt över havet. Kopparberg som en gruv- och bruksort. Om havet, utfiskning o sopor. Dessutom poesi om Syrienkriget, och om naturen som klagar.
Texterna var till viss del deras egna. En del väldigt bra små noveller som vi gjorde om till poesi. En del texter kom så sent som på onsd och torsd.
Arbetet försigick i olika grupper/salar: Träslöjd, bildsal, sysal, svenska som andraspråk (Med svenskalärare), lektionssal för teaterträning/repetition, dokumentationsgruppen, trumsal och danssal. En afrikansk sång lärdes in av alla 106 elever! Och var med i föreställningen.
Till sist spelade vi i Gympasalen. Alla var med. Att det var en gympasal var viktigt! Vi ville, i samband med den dramatiska flykten över havet mellan Libyen och Italien, hänga två elever upp o ner, i fötterna, från taket. Detta kan man bara göra i en gympasal. Vi hade med oss benspännena, block o tågvirke…
Är nån intresserad så har vi en del både vad gäller foto och film.
I vart fall, det var annorlunda att arbeta där jämfört med Halland.
Kanske för att det var en så stor del invandrare från Syrien, Somalia, forna Jugoslavien etc. Kanske för att det är ett fattigare – socio-ekonomiskt sett – område än Halland. Längre från storstäder.
Vi blev väldigt uppskattade. Vi kände alla detta i hjärtat! Vi mötte bara vänliga och dedikerade elever. Dock har skolan haft en hel del problem med t ex etniska konflikter. Detta var som bortblåst! Vi märkte inget av detta.
Det kan vara intressant att veta att denna Skapande Skola-vecka försegicks av ett tre dagar långt gästspel i september med I Skuggan av Hatet växer Blommor. Tack vare att vi då mötte alla elever i samtal efter föreställningarna kunde vi inte bara tala om I Skuggan av Hatet växer Blommor, utan också om: ”Om ni gjorde ett skådespel tillsammans, vad skulle det kunna handla om!!?” Tack vare att pjäsen ”I Skuggan” är poppis bland eleverna gav det en god grund att stå på när vi nu kom tillbaka för det stora äventyret, föreställningsveckan. De tre dagarna var mycket viktiga för att projektet skulle bli så lyckat!
Robert Jakobsson 0703169530
Ps. En rolig följd av detta projekt är att troligen en del ungdomar från Kyrkbacksskolan kommer att besöka Tokalynga, Teatrer Albatross bas i Halland, framöver. De som var med i projektet och framförde texter, ”spelade teater”, var alla väldigt modiga. Vi var förundrade över deras kreativitet och kraft!
Vi från Albatross avslutar med ett tack till alla, lärare och elever, för att vi fick medverka i detta äventyr.
Nedan: en bild Åsa Lieberath målat. Spelet ”Det kommer ett brev” i gympasalen på Kyrkbacksskolan.

***
Är ni intresserade av att arbeta med Teater Albatross och Skapande Skola – tveka inte att ta kontakt! Vi skräddarsyr projekten efter era behov och önskemål!

Suzanne Osten, om våra skolfilmer: ”Det är fantastiska filmningar av ganska sammanbitna elever, om vad som händer dem när de får göra teater med Albatross. De får måla, trumma, sjunga, dansa och de får skapa ett ämne. Sedan har Robert återvänt till vissa elever och de minns detta som den roligaste perioden i sitt liv, i sina unga, korta liv. Det är väldigt tänkvärt. När man är engagerad i det här, när man är ute i skolor och gör saker med barn och unga, då blir man sådan att man vill vittna, man vill ha en fackla och springa runt till politiker och säga ”hör här”, ”hör här”, här händer något, men de är oftast uttråkade och orkar oftast inte ta emot detta. Detta är så otroligt sorgligt för man kan se människor förändras av mötet med vuxna människors passion för konsten.”

En längre text om att spela teater i svenska skolor – och att göra konst med eleverna inom ramen för Skapande Skola.  Skrivet av Robert Jakobsson i december -18, Skolan och Konsten

De senaste åren har vi gjort många Skapande Skola-arbeten kring aktuella ämnen som flyktingkrisen – ur olika aspekter… Hur flyktingkrisen hör ihop med utfiskning. Det har handlat om Syrien-kriget… Det har handlat om USA…
Se dessa filmer, de visar hur vi arbetar:

Åsaskolan
, ca 7 min

Skogstorpsskolan ca 11 min

En mer djuplodande film, 30 min. Är du intresserad, tycker vi att du ska se denna film: ”När teatern kommer till skolan”. Av Robert Jakobsson, Åsa Lieberath och Daniel Nandigobe, Teater Albatross. Generellt om ett kreativt inkluderande lärande! – Med erfarenheter från olika skolor.

Nedan ett antal texter för den mycket intresserade. Vi vill dock speciellt rekommendera filmerna ovan!

Teman Teater Albatross Skapande skolaprojekt i huvudsak har t ex baserats på:

För ett friskt hav! – Livet i en Västafrikansk fiskeby.

Kongos historia – Genom att eleverna gestaltar Kongos dramatiska historia får de kunskaper om kolonialismen och

Europas och Afrikas historia

Förintelsen – Om nazism och främlingsfientlighet. Om Jiddischlandet, den judiska värld som förintades.

Teater Albatross har sedan 2010 arbetat med olika Skapande Skola-projekt. Projekten har alla varit tematiska. De har i stort sett alltid börjat med att vi spelar en föreställning relaterad till aktuellt tema och därefter, utifrån den energi och kraft som föreställningen väckt hos eleverna, sker ett självständigt konstnärligt elevarbete lett av Teater Albatross. Dessa projekt brukar vara oerhört uppskattade. Många elever har sagt: ”Detta var den lyckligaste dagen i mitt liv!”

Projekten kan ta olika lång tid. Varje arbete skräddarsys utifrån skolans/elevernas önskan, penningresurser och vad Teater Albatross är bra på. Projekten förbereds tillsammans med lärare och elever ofta månader i förväg och inkludera många ämnen. Därför är aldrig två projekt identiska.

Projekt som innebär 1-5 dagars arbete har vi otaliga exempel på. Oftast med en föreställning som inledning.

På Påskbergsskolan i Varberg har vi gjort tre veckolånga stora projekt med hela högstadiet och delar av mellanstadiet inblandat. Teman har varit: Kongos historia, Indiens historia, Förintelsen, Rymden och nu senast, 2018, USA!
De senaste åren har vi byggt mycket med trä från återvinning. Åsa Lieberath, som tillsammans med Robert Jakobsson brukar leda projekten, har lett stora skulpturbyggen, som blivit till krigsdrabbade städer, eller kuperad havsbotten. Eller djungel. I vilket fall har de stora, assymmeriska, konstruktionerna fått eleverna att arbeta koncentrerat och lustfyllt.

 

Lite exempel och erfarenheter från projekt vi gjort:

För ett friskt hav! – Om utfiskning och smuts i havet, om korallrev och om fiskar.

Åk 0-5

Här har vi två upplägg, det första lite mer ambitiöst och alla som ser föreställningen kan inte beredas plats. Först ser eleverna Flickan och Havssköldpaddan.

Föreställningen handlar om en fiskeby i Kamerun och talar om havets vidunderlighet och om farorna: utfiskning och nedsmutsning. En flicka och en havssköldpadda bestämmer sig för att rädda havet! Efter föreställningen arbetar barnen i fyra grupper. De växlar mellan; bild/skulptur, sång, dans och trummor och har lika mycket tid med var pedagog. Otaliga är de skolor med vilka vi byggt korallrev och stora fiskar i papiermaché.

Dessa rev har ofta sedan blivit utställda i skolan. Konstnär Åsa Lieberath leder detta arbete. De andra grupperna leds av tre afrikanska pedagoger: Daddy Musesa/sång, Gilles Dieng/djembetrummor och Assane Sané/dans. Robert Jakobsson är med som samordnare och som expert på utfiskning och dess påverkan på livet i Västafrika.

Dagen avslutas med en uppvisning då de alla uppträder för varandra. Dansen, rytmen och sången sätts ihop. Ibland rör sig också bland de dansande, de stora fiskarna barnen tillverkat! Eleverna brukar bli, lindrigt sagt, väldigt entusiastiska!

Det andra alternativet är att vi möter alla barn en tid innan de kommer att se föreställningen. Två personer från Teater Albatross kommer till skolan och berättar om världshavet och föreställningen. Vi har 45 min. pass med ca 40 elever/gång där vi trummar på Djembetrumma, lär ut en västafrikansk sång och pratar om havet. På detta vis kan vi möta väldigt många elever på kort tid och där alla får se föreställningen någon vecka senare. Då hinner också eleverna arbeta med temat mellan mötet med gruppen och föreställningen

För ett friskt hav!

Om utfiskning och smuts i havet, om korallrev och om fiskar.

Åk 5-9

Vi inleder arbetet med att se föreställningen Bortom Havet. Bortom Havet handlar om Achille, en pojke i fiskebyn, en pojke som växer upp, han är duktig i skolan och blir till sist talesman för Kamerun i FN. I FN kämpar han för sin fiskeby och för det fattiga Afrika.

Eftersom föreställningen brukar uppröra elevernas rättvisepatos, man tycker det är förskräckligt att rika länders fiskebåtar tar fisken från fattiga människors kuster, så brukar samtal med värderingsövningar bli mycket bra och engagerande. Dessa värderingsövningar enligt modell man kallar de fyra hörnen eller ja/nej-frågor är användbara, speciellt som ett stort kunnande finns i Teater Albatross kring denna utfiskningstematik, dessa kunskaper gör att vi kan tillföra diskussionen nya fakta, som i sin tur leder diskussionen, tankarna, framåt. Vi kan göra teaterspel där eleverna spelar de utsatta fiskarfamiljerna, någon är ägare av fiskebåtarna och andra kan spela ungdomar på flykt från sin hemby och sitt land. På flykt eftersom de inte har något jobb mer när fisken är slut.

Kongos historia/Kolonialismen sedd genom prismat Kongo.

Åk 6-9

Även detta tema inleder vi med föreställningen Bortom Havet och det blir ett Skapande skola projekt baserat på Kongos historia.

Föreställningen handlar om råvarustöld i vår tid – fisk. Det blir en bra parallell till kolonialismens hårdföra stölder av alla de naturrikedomar man kom över, som i Kongos fall började runt 1890. Diskussionerna med eleverna om Bortom Havet har fungerat bra som metafor för kolonialismen.

År 2010 gjorde Teater Albatross ett extraordinärt arbete på Påskbergsskolan i Varberg. Arbetet blev en väldig succé! Kanske kunde man tänka sig att ett sådant ämne som Kongo var för svårt eller avancerat. Tvärtom, eleverna kokade ihop de mest fantastiska saker, vare sig det var konst eller dans eller teater. Vi gjorde en pjäs och konst – skulpturer, masker, målningar, konstnärligt infomaterial, scenografi etc. De levandegjorde historien.

Det finns en förkortad video om detta arbete på YouTube:

Förintelsen. Andra Världskriget. Nazismen. Den judiska värld som förintades.

Åk 6-9

Inledning med I Skuggan av Hatet Växer Blommor.

Föreställningen om den judiske pojken Daniel som gömmer sig i Polen under andra världskriget, engagerar högstadieelever och levandegör torra historiska fakta. Under föreställningen växer Daniel till att bli en man. Också kärlek, civilkurage och solidaritet är en del av berättelsen.

Teater Albatross har arbetat i tjugo år med Förintelsen, vilket ger en stor flexibilitet att utifrån skolornas önskemål angripa detta tema på många olika sätt. Specialkunskap finns vad gäller jiddischsånger, judiska danser och berättelser och nazismens grundläggande tankar.

På Påskbergsskolan har vi gjort ett veckolångt arbete runt Förintelsen – Sagan om Förintelsen. Detta blev en stark fresk över hela kriget, en föreställning om hur snaran successivt drogs åt för judar och romer.

Tveka inte att ta kontakt med Teater Albatross. Varje projekt blir unikt, varje projekt är beroende av de omständigheter som vi kommer att arbeta under!