Gilles Dieng

Gilles började arbeta med Teater Albatross 2013 , när vi spelade i Göteborg på Universeum. Han flyttade snart till Tokalynga, där han varit en mycket viktig kugge i arbetet sedan dess. Hans passionerade intresse av afrikansk historia, av kolonialismen och allt den ställt till med på hans kontinent, kunde i det stora hela  delas av oss på Albatross, och passade bra med våra aktiviteter, som under de åren kretsade fr a kring spörsmål i  Afrika.
Vi har flera gånger planerat fantastiska projekt i Senegal, samarbeten mot utfiskningen med fiskarhövdingar i mindre städer vid havet etc… Med barn som gör konst om sina liv. Tyvärr har vi inte fått något stöd till dessa resor, så de har skjutits på framtiden. Men en dag…
Gilles har varit mycket viktig i våra skolprojekt: Hans trumkurser är legendariska, han har täljt med skolbarnen, han har gjort konst i skolteatervärlden, men också självständig konst, ofta med Åsa som inspiratör eller bollplank. Speciellt under en resa till Sardinien gjorde Gilles mycket spännande skulpturer av vad vi fann längs stränderna där afrikaner stigit i land. Se t ex ”Havets näbb” nedan!
Vidare spelade Gilles med i föreställningen HELIG! under 2014-2015. Han tillförde föreställningen aspekter ur DR Kongos historia…