Svante Grogarn

Svante var med på heltid under de mycket intressanta åren 1984-1990. Han var med och arbetade fram Svarta Blommor, som blev en stor succé i flera länder. Svante satte ljuset på föreställningen, införde i Albatross en mer diversifierad, utvecklad, ljussättning. Kurserna som Albatross hade på den tiden var mycket uppskattade av elever från hela landet. Det var nån slags äventyrlighet som var spännande både för Albatross och eleverna. Angående kurserna och pedagogiskt arbete, introducerade Svante den indiske filosofen Oshos idéer. De sista åren med Albatross ägnade Svante åt att bygga upp Tokalynga Teaterakademi, både som vision och rent handgripligt; Svante var den ende av oss som visste hur man bygger väggar, sätter in fönster och dörrar etc… Senare, allteftersom åren gått, har mängder av samarbeten med Svante ägt rum. Samarbeten, vänskapskollaborationer, av alla de slag! Svante har hjälpt till med bearbetning av föreställningar, ljussättningar, filmningar och kurser, mm. Något som sticker ut är Albatross samarbete med Svante och Bo Harringer kring den unika svensk-tyska filmen Uppståndelsen. Dessutom har Svante skickat många av sina elever till Tokalynga, ett år kom över tio elever, Rymdstationen, året efter nästan lika många, Opus! Robert och Charlotta Grimfjord Cederblad har många gånger varit gästlärare i Kungälv, där Svante leder Nordiska Teaterskolan, och dessutom blivit biträdande rektor! Han har alltid varit en sjusärdeles arbetsmyra. En arbetsmyra med visioner! De är inte så många!