Albatross gläntar på dörren! Välkomna 3-7 juli 2023!

Obs! Du är välkommen att komma till dessa dagar även om du ej var med från början! Du kan också ”bara komma på föreställningarna”.

Välkomna till Tokalynga Teaterakademi, där Teater Albatross arbetar sedan 1988. Välkomna att vara med några dagar. Att bo på Tokalynga, att var dag se en föreställning, att vara med och samtala om teater och konst, att vara med på den morgonträning vi gjort på Teater Albatross i en massa år! En morgonträning som kanske tusen människor gjort med oss. Vi skall också ägna ett par timmar var dag åt att försöka göra slagkraftiga små scener, att säga texter om den svåra tid vi lever i. Texter om den ekologiska kris, eller snarare katastrof, vi lever i.

Program:

Måndag: 3/7 2023

Du bör anlända, om du vill vara med alla fem dagarna på måndag em/kväll senast kl 18. (En buss anländer 17.33, en annan 18.32 till Ätran via Ullared, vi hämtar! 17.33 är bättre!)

Vi äter kl 19.00

Samtal på kvällen, bl a och framför allt om texter vi kan arbeta med. Mycket korta texter. Vi kommer att se nån Albatross-film. Antagligen ”Annorlunda Ögonblick.”

 

Tisdag 4/7

Frukost från 08.15. Samma tid var dag! Självbetjäning.

09.20 Morgonträning. Robert Jakobsson visar en slags morgonträning, en timme lång, som  Teater Albatross gjort allt som oftast sedan teatern flyttade till Tokalynga 1987.

10.40 – 12.40 Träning med att kunna framföra texter kring temat ”Vi lever i en ödesmättad tid! Människan och naturen. ”Teater Albatross kommer att föreslå mycket korta, som vi tycker, slagkraftiga texter. Alla deltagare kan själva ha med sig texter. De texter du valt bör du innan kursen lära dig utantill. Observera att alla inte måste vara ”skådespelare” på golvet för att vara med. Vissa kan genom att titta och komma med förslag bidra till arbetet!

13.20 Lunch

15.00 Samtal ”Skapande av entusiastiska nybörjare” – Viktiga saker kan anlända på överraskande sätt. Exempel Eldteatern – Teater Albatross. Vidare Masspektaklet mot kärnkraft i Göteborg 1976. Erik Åkerlind.

Peter Wahlqvist, legendarisk ledare för Nationalteatern är med i samtal. – från Hans Hellberg och Narrengruppen till Göteborgs Dramatiska Teater.

19.30 Middag

21.00 Bortom Havet – pga regn ingen midnattsföreställning, i skogen! Vi hade planerat för det. SMHI har varnat oss. En föreställning av Teater Albatross som spelats runt om i Afrika, som handlar om internationell rättvisa, om FN och om utfiskning. Denna pjäs skall i höst spelas på en viktig teaterfestival i Yaoundè, Kamerun. Av Theatre du Chocolat.

 

Onsdag 5/7

09.20 Morgonträning

10.20 – 12.20 Vi fortsätter arbetet med texter på temat ”Vi lever i en ödesmättad tid! Människan och naturen.”, enklare sekvensarbeten anpassade till deltagarnas förmågor. Röstarbete.

12.40 Teater Albatross ger I Skuggan av Hatet växer Blommor. Om Förintelsen, vänskap och kärlek. Det kommer ca 10-14 arabisktalande flyktingar till föreställningen, som spelats mycket runt om i världen och på SiS-hem. En ung irakisk kvinna översätter i mic.

13.30 Lunch

14.10 Samtal, delvis i smågrupper, om pjäsen vi sett.

15.00 Teater Albatross visar filmen ”Teatern kommer till skolan” av Daniel Nandigobe. En tydlig tendens sedan flera år är att kulturen är mer och mer satt på undantag i skolan. Problemen är dock än större, och på många plan: resultaten sjunker, fria skolvalet ökar segregering… Det verkar finnas en förvirring om vad skoltiden ska ge de unga.

Erik Åkerlind från Göteborgs Dramatiska Teater berättar om hur man lyckats spela ”vuxenteater för ungdomar” .

16.30 Lisa Hæger, Kulturstrateg i Borås/Sjuhärad, berättar om hur hon arbetat som barnteatersamordnare, hur trenderna har förändrats etc. Kulturproducenters roll idag o i historien. Mecenater o s v. Kulturrådet.

17.45 En mycket fascinerande film, ”The Art of the Impossible” om Odin Teatret och dess ledare, Eugenio Barba. En film om en av världens mest inflytelserika teatrar. Teatern byggdes upp av människor som alla hade det gemensamt att de inte kommit in på den statliga norska teaterskolan. (Anspelar på gårdagens samtal…)

19.00 Middag

20.00 – 21.00  Film: No condition is permanent, om livet I en fiskeby i Kamerun.  Producerad av Teater Albatross.
Därefter spelar Peter Jägbring piano, egenkomponerad musik från pjäsen ”1917 – När klockorna stannade”. Bertil Wieslander sjunger därefter några visor.

 

Torsdag 6/7

09.20 Morgonträning

10.40 – 12.40 Vi fortsätter arbetet med texter på temat ”Vi lever i en ödesmättad tid! Människan och naturen.”, enklare sekvensarbeten anpassade till deltagarnas förmågor. Röstarbete.

13.20 Lunch

14.30 Samtal om konst. Teater och konst. Konsten kan förändra enskilda människors liv. Kan den också förändra hela samhällen?! Åsa Lieberaths konst förändrade Teater Albatross…

Robert Jakobsson inleder. Nils Ramhøj en ung legendar, konstnär, är också med. De visar båda bilder.

Samtal i smågrupper.

15.45 Samtal om institutionsteatern och konsten… Om hur Lasse Melin, ledare för Backateatern, ser på sitt arbete. I många år har han arbetat som teaterledare för institutioner som spelar mycket barn- och ungdomsteater. Lasse Melin var medlem i Teater Albatross innan han snabbt tog jättekliv in i teaterns finrum!

17.15 Bensträckare – kaffe

17.30 SkogsorgelnTeater Albatross. Om människans ödesmättade tidevarv, Antropocen. Föreställningen kommer att visas som en slags ”öppen repetition”.

18.50 Middag

20.00 Samtal om texter vi arbetat med, om hur vi använder fredagen, den sista dagen. Vi försöker lägga upp en strategi för att kunna filma spännande uttryck – inne men också ute. I spännande miljöer.

 

Fredag 7/7

09.20 Morgonträning

10.40 – 12.50 Vi fortsätter arbetet med texter på temat ”Vi lever i en ödesmättad tid! Människan och naturen.”, enklare sekvensarbeten anpassade till deltagarnas förmågor. Röstarbete.

Under detta pass lägger vi grunden till ett filmpass senare och börjar succesivt filma deltagarna. Vi försöker få fram slagfärdiga och intressanta textsnuttar, som kan vara individuella eller som kan sägas kollektivt. Inspelningarna kommer att ske i olika rum, utomhus i skog etc.

13.20 Lunch

14.10  Förberedelser inför filmningen kl 15.00 – kläder. Saker, objekt. Var man vill framföra sin text, kan t ex vara i floden, uppe i ett träd…

15.00 Fortsatt arbete med framförandet av texter. Vi kommer också att använda inspelad musik, kostymer m.m.

17.45 Middag

19.00   1917- När klockorna stannade – Teater Albatross. Föreställningen har hyllats i Sverige, Ryssland och Belarus.

 

Besökare åker hem, antingen fredag kväll eller lördag morgon.

OBS! Vill du vara med – det finns fortfarande platser: Skriv till teateralbatross@telia.com
Hela veckan kostar bara 1350 kr.