Teater Albatross och Förintelsen

Albatross och Jiddischland.

Bakgrund

Teater Albatross första föreställning blev en internationell succé!

Svarta Blommor, om Förintelsen och Warszava-gettot, var vår första pjäs.

Den var en succé runt om i Europa, spelades i tretton länder, hyllades av The Times och The Guardian… I Sverige spelades den för Judiska Församlingen i Göteborg, Stockholm och Malmö. Dessutom för Köpenhamns, Helsingfors och Ferrarras (It) Judiska Församlingar! Redan vid denna tid etablerades en del av de kontakter vi fortfarande har i den judiska världen, som Salomon Schulmann, Ingrid Lomfors, John Gradowsky m fl m fl.

Svarta Blommor kom att fungera som en brobyggande föreställning i Polen i slutet av 80-talet, en föreställning som spelades för fulla hus i ett tjog städer, dessutom på många internationella Polska festivaler. Det mest spektakulära framträdandet var inne i en barack i Maidanek, där vi spelade inför fd politiska fångar. Det var dessa som arrangerat den minnesvärda händelsen! Se foto!

Fler pjäser med judiska teman följde:

Senare har vi gjort föreställningar som Den Brinnande Mannen, Sams Trasiga Änglar, Det var länge sedan Orkestern Spelade, I skuggan av Hatet växer Blommor och HELIG!, som alla, på olika sätt, haft judiska teman. Sams Trasiga Änglar om Allen Ginsberg, vars östeuropeiska judiska föräldrar spelar en stor roll i föreställningen. Det var länge sedan Orkestern spelade handlade om Kvinnoorkestern i Auschwitz, I skuggan av Hatet växer Blommorhandlar om en judisk pojke på flykt i Polen, och HELIG! är en stor gatuteaterfresk om Förintelsen. – Alla dessa föreställningar, förutom I skuggan av Hatet växer Blommor, som är en berättarföreställning, har spelats i många länder, och har nästan bara fått väldigt bra recensioner. Intressant är att HELIG! spelats i Lublin inför en jättepublik, och i en mängd små byar runt Lublin, i f d shtetls. I dessa byar gick man man ur huse, vi hade alltid en stor och varm  publik!

Förutom föreställningarna har vi samarbetat med en mängd överlevande, speciellt med Genia Wirschupsky, med Hanna Dahlgren och med Emerich Roth. Extra mycket med Hédi Fried och med Adam Luxemburg. Med alla dessa har vi gjort en mängd aktiviteter.

Med Gabryela Bromberg, Livia Fränckel och Judith Popinski har vi också samarbetat. Alla dessa människor har varit viktiga för Teater Albatross verksamhet! Också i Polen har vi intervjuat och blivit vänner med överlevande, t ex med ledaren för ex. Bialystoks Judiska Församling.

Teater Albatross nominerades av Förintelsens Ögonvittnen, Malmö, till ett pris, som Hela Sverige – Artister mot nazism delade ut 2009. Teater Albatross fick det stora priset. Teater Albatross har dessutom, förutom föreställningsverksamhet, och pedagogiskt arbete i skolor, ordnat seminarier, t ex två seminarier i Göteborg, där ungdomar som var med i Backabranden mötte överlevande från Förintelsen. Dessa båda seminarier, på Pusterviksteatern och Stadsbiblioteket, var välbesökta och många var rörda.

År 2008 ordnade vi ett stort tredagars Judiskt seminarium på Tokalynga, vår bas i Halland. Många överlevande, judiska intellektuella, många allmänt intresserade människor kom. Vi spelade teater, dikter lästes, föredrag hölls, speciellt minnesvärda var Salomon Schulmans dikter från Vilnius och Stephane Bruchfelds berättelser om en viss dag 1942. Också samtalen mellan de överlevande, ledda av Hédi Fried, var synnerligen intressanta. Teatr NN från Lublin spelade teater och berättade om deras arbete med den polska judiska historien.

Mellan åren 2000 – 2012 arbetade Albatross mest med afrikanska teman!

År 2000 åkte Teater Albatross till Afrika, till Kamerun. Vi åkte med HELIG!, gatufresken om Förintelsen. – Bo Harringers film Eldshjulet handlar om denna resa! – I Afrika reagerade vi starkt på fattigdomen, vi började studera kolonialismen, och fr a Kongos historia. Vi upptäckte andra Förintelser, andra  folkmord… Vi lade ner HELIG! efter denna Afrikaresa, och ägnade oss under åren 2000 – 2013 mest åt afrikanska teman!

Samtidigt som vi arbetade med de afrikanska mysterierna fortsatte vi en bra bit in på 2000-talet att spela Det var länge sedan Orkestern spelade. Dessutom har vi hela tiden fortsatt att spela I Skuggan av Hatet växer Blommor.

Nu 2014 har vi bestämt att igen ta upp vår i många länder lovordade stora utomhusföreställning HELIG!, dessutom att satsa på att igen nå ut stort med I Skuggan av Hatet växer Blommor. Vidare skall vi igen ordna en Judisk Festival, den skall ske över ett veckoslut i sept 14.

Om HELIG! 2014-2015

Som tidigare, när vi spelade HELIG! , 98-00, kommer denna fresk över Förintelsen att ha stora brinnande skulpturer, mest iögonenfallande är ett nära 4 meter högt brinnande hjul av järn! Vi kommer att göra en ny version av föreställningen. Med delvis ny rekvisita. Vi tycker föreställningen är viktig, i denna tid när rasismen växer runt om i Europa, viktig eftersom den är slagkraftig som konstverk, människor blir gripna av HELIG! . Vi kommer speciellt att prioritera att nå ut till invandrarungdomar vad gäller publikarbetet!

Om I Skuggan av Hatet växer Blommor, nu, 2014

Denna föreställning om en ung judisk man på flykt i Polen under andra världskriget gör ett djupt intryck på de flesta ungdomar, men speciellt invandrade ungdomar brukar ta föreställningen till sitt hjärta. I Malmö tex på Hermodsdalsskolan, en skola som senare lades ner p g a disciplinproblem, tog eleverna föreställningen till sig på ett märkligt intensivt sätt. Vi fick ett långt brev från ansvarig lärare… En annan gång när vi spelade i Malmö, kom det fram ett gäng ungdomar efter föreställningen, de berättade att de var palestinier, de vill åka till Stockholm, för där trodde de att huvudkaraktären Daniel från föreställningen, bodde. De ville träffa Daniel, höra mer om hur Förintelsen drabbat honom… De var mycket besvikna när jag berättade att historien var en fantasiskapelse. Nästa år, 2015, är det sjuttio år sedan Auschwitz befriades, sedan kunskapen om Förintelsen blev allmän… Vi vill satsa på att återigen nå ut brett med I Skuggan av Hatet växer Blommor…, och nu i extra intressanta miljöer, t ex bland unga afrosvenskar i Göteborg, i nätverk runt Fryshuset/ELEKTRA, Malmö etc. Genom vårt arbete med integration, som kommit naturligt genom vårt arbete med afrikanska teman och människor, kan vi nu nå ut med våra judiska föreställningar på ett mer intressant sätt än tidigare. Vi kommer också att satsa på att spela mycket i skolor från våren 2015. Ofta är dessa föreställningar sammankopplade med seminarier och diskussioner.

Om  Judisk Gränslös Festival i sept 2015. Texten nedan är skriven 2014, alltså innan festivalen… Vill du se hur festivalen gick, gå in under rubriken ”Festivaler”.

Många av dem som var med 2008 återkommer, t ex Stephane Bruchfeld (Om detta må ni berätta), Salomon Schulman, Teatr NN (PL).  Dessutom kommer Olle Katz från Göteborgs Judiska Församling. Tyvärr är de överlevande som var med 2008 nu för gamla och trötta. Men Emerich Roth kommer. Emerich har tidigare satt Teater Albatross i förbindelse med Alán Ali, en ung duktig antirasistisk man från Malmö, som arbetar på Fryshuset/Elektra. Alán har bl a haft Siavosh Derakhti, Wallenbergsstipendiaten, som sin elev. Siavosh kommer också till Festivalen, tillsammans med andra ungdomar från Malmö. Vi tror även att en del förortsungdomar från Göteborg, med Ahmed Ali i spetsen, kommer till Festivalen!

Det är just detta vi är ute efter, en blandning av människor! En öppen atmosfär där tankar kan delas mellan människor som många gånger lever i åtskilda världar! Ett brobyggande mellan oförenliga ståndpunkter, eller i alla fall en början på en dialog.

Teatrar som framträder på Festivalen: Teater Albatross med I Skuggan… och HELIG! Dessutom, lite sensationellt, ODIN-teatret med Memoria (om Förintelsen, en fantastisk föreställning). Teatr NN med Trollkarlen från Lublin. Dessutom musikerna Sofia Berg Böhm och Louisa Lyne m fl m fl Vi har också bjudit in företrädare för Frihetsteatern på Västbanken. Hoppas de kan komma!

Robert Jakobsson fick 2015 Hédi Frieds pris för sitt arbete kring Förintelsen.

Eftertext. Skrivet i september 2022.

Även pjäsen 1917- När klockorna stannade, premiär 2018, har en judisk slagsida… Se t ex Ulrika Knutsons kommentar: ”Den judiska och den ryska frihetsdrömmen är tätt sammanflätade, och jag tycker att du visar detta i denna din föreställning på ett helt genialt sätt. Därför att det här är svårt – att inte bara skriva sig fram, att komma fram till något på ett intellektuellt sätt, eller via analys av historien. – Vad du också gör är att du visar hur förståelse för historiska processer kan kräva kärlek, det är för mig något centralt i den här föreställningen, att vi kan få syn på saker i historien med kärlekens hjälp.”

I Skuggan av Hatet växer Blommor har spelats en hel del i Ryssland och Vitryssland 2016 -2018.
Stora framgångar med två gästspel på Judiska Toleransmuséet i Moskva 2016 och 2017. Vidare har föreställningen spelats för judiska församlingen i Niznij Novgorod. Och på Dostojevskis Bibliotek i Moskva. Den har spelats i Vitebsk, Chagalls älskade Vitebsk i Vitryssland.
Vidare har Albatross inbjudits ett par gånger till en Judisk Festival i Moskva. Det har inte varit möjligt för oss att delta.

Angående ”I Skuggan av Hatet växer Blommor” kan nämnas att denna föreställning har fortsatt att spelas en hel del på skolor i Göteborg, detta har blivit möjligt genom Levande Historia Göteborg. Vi har i Göteborg spelat över 40 föreställningar under 2020 – 22, trots Corona.  Föreställningar för högstadiet, oftast i klassrum. En stor upplevelse! Både Per Buhre och jag tycker att maken till inlevelse har vi inte upplevt hos någon publik tidigare. Närheten och elevantalet, oftast kring 20 personer, har gett en stor närvaro i rummet. Under dessa spelningar har vi lagt till något nytt: En nästan timslång samvaro med eleverna efteråt. Samtal! Fantastiska samtal.

 

Robert Jakobsson