Utvärdering SiS-hem Hässleholm

Detta är en utvärdering av ”I Skuggan av Hatet växer Blommor”, när den spelades vid tre tillfällen på SIS-hemmet i Hässleholm. En föreställning den 28 februari, samt två föreställningar den 1 mars 2023.

I Skuggan av Hatet växer Blommor handlar om Förintelsen, vänskap och kärlek.

Metod

Efter respektive föreställningen fick publiken som både bestod av boende på SIS hemmet och deras personal varsitt vitt ark papper att där de fick uttrycka sina intryck av föreställningen. Därefter följde en diskussion med publiken. På två av arken har den skrivande skrivit ”personal” och i några fall kan man utläsa att personen är personal av arten av reflexion. Under rubriken Råmaterial finns avskrift och anpassning av det handskrivna till detta medium, då det fanns ritade symboler har de skrivits ut som smiles etc, eller beskrivit bilden i ord. Ibland kunde jag inte förstå ett ord, då har jag skrivit det som det stod handskrivet på arket. (<3 = hjärta)

Enligt föreställningens manusförfattare och skådespelare Robert Jakobsson hade merparten av de boende på SIS hemmet invandrarbakgrund.

Denna utvärdering är baserad på det skrivna materialet, eftersom jag inte närvarade vid föreställningarna och därför inte hörde samtalen efteråt. De tre publikgrupperna sammanställs här tillsammans, då jag uppfattade svaren från de tre publikgrupperna som lika varandra.

Värderande sammanfattning av publikens handskrivna intryck

 

Här följer några värderande, sammanfattande ord av föreställningen ”I skuggan av Hatet växer Blommor” av publikens intryck av föreställningen. Det är ett rikt material, med många intressanta reaktioner och infallsvinklar på föreställningen, här lyfter jag fram några av det jag ser som de viktigaste aspekterna och ger några exempel, men det finns för den som är intresserad fler intressanta tankar i råmaterialet i slutet av detta dokument.

Generellt ger publiken uttryck för att uppskatta föreställningen mycket och många uttryck tolkar jag som att de är starkt berörd av den: ”Mycket feta grabbar. Helt djuriga. Ni borde göra en film tillsammans. Fortsätt tillsammans hela vägen!!!”, ”Allt var bra. Ni gjorde ett grymt jobb.”, ” Jag tycker att föreställningen var fantastisk. Så intressant att kunna följa Daniels historia. Det känns som om man lärt känna Daniel på bara 50 minuter! Och jag uppskattade att historien skiftade från ledsen till lite humoristisk. / Personal”, ” Roligaste på länge (stjärna)”

Någon noterade hur aktuell föreställningen kändes, trots att handlingen utspelade sig under förintelsen för ca 80 år sedan. Några drog paralleller till det pågående ryska kriget i Ukraina: ”Kopplingen finns till dagens världshändelser. Tänker närmast på Ukraina och den förintelse som människor utstår i det ockuperade delarna.”

En i publiken berättar att det var första teaterföreställningen denne såg och uppskattade den: ”Första teatern, jag har varit med om. Jättebra. Bra jobbat.”

En annan aspekt är att publiken lär sig något nytt genom föreställningen: ”:) fint mej lär den”, ”Lärorikt. Intressant”, ”Intressant, roligt att veta om förr i tiden roliga historier.”, ”Jag tyckte också att det var bra att det berättades fakta innan föreställningen började.”

Några boende tar upp att de hade svårt att förstå delar av föreställningen, men det hindra dem inte från att uppskatta den: ”Det som var bra var att det var en sann historia och det var spännande. Det som var dåligt var för det var läskigt och först förstod jag inte berättelsen”, ” Jag tycker att det var kul och bra. Men blev lite rädd. Jag förstod inte riktigt berättelsen för det var mycket ljud runt om mig. Det var spännande. Men hade ett fint budskap  <3”.

Flera uppfattade föreställningen som lite skrämmande, vilket jag tolkar som ett uttryck för att de blev starkt berörda av den: ”Det var jätteroligt och lite läskigt. <3”, ” Jag kan säga att jag blev rädd först när jag kom hit för att jag kände inte dig, men det var väldigt kul att träffa dig”

Flera kommenterade att musiken hade en viktig funktion i pjäsen: ” Musiken var fet”, ”han gubben spelade fiol väldigt bra.”, ”förmedla känslor genom musik”, ”intressanta instrument – bra musik. Effektfullt!”, ”Jag hade ingen aning om att man kunde göra så många ljud från en fiol! 5/5 stjärnor”

Denna teaterupplevelse gav mersmak både hos boende och personal: ”jag hoppas att vi kan göra det flera gånger, du var väldigt bra gullig. <3 🙂 🙂 :)”, ” Väldigt bra, gripande berättelse som väcker tankar om en tid som vi snart glömt, hoppas ni kommer tillbaka. Sis behöver detta. / Personal”

 Några som jag förmodar är lärare uppmärksammade att skådespelarna ser ungdomarna i publiken: ”Duktiga. Fångar du upp ungdomarna på ett bra sätt. Intressant historia.”, ” Ni anpassade er väl utifrån ungdomarnas reaktioner. /- – -/ Det är fantastiskt att ni tar er tid till att svara på ungdomarnas frågor.”

 

/Anna-Maria Ahlén, fil mag internationell pedagogik.

 

RÅMATERIAL

 Tisdagen den 28/2, 2023

 

Kopplingen finns till dagens världshändelser. Tänker närmast på Ukraina och den förintelse som människor utstår i det ockuperade delarna.

 

En mycket gripande historia från en tid som inte känns långt bort. Mycket fint berättat och genomfört. Underbart förstärkt med de mänskliga inslagen.

 

Bra med pjäsen: bakgrundsmusiken var mycket imponerande och berörande. Det väckte känslor hos en. Tydligt berättande av historien.

Kunde varit bättre: mer skådespeleri och lite mindre prat. Man vill uppleva historien mer än att höra den.
Bra jobbat!

 

Gripande. Bra uppbyggnad. Musiken passade mycket bra. Utveckling: rörliga bilder i bakgrunden.

 

Allt var bra. Musiken var bra. Ni var fantastiska. Tack för en bra föreställning.

 

Allt var bra. Ni gjorde ett grymt jobb. Fortsätt med det ni gör det värmer mitt hjärta.

 

Det var väldigt bra

 

Allt var bra

 

Första teatern, jag har varit med om. Jättebra. Bra jobbat.

 

Den var bra
inte konstigt

 

🙂 fint mej lär den

 

vet ej

 

Jag tyckte föreställningen var bra för att det var mycket melodier och skådespelarna levde sig in i teatern. mycket bra. Jag tyckte också att det var bra att det berättades fakta innan föreställningen började. Det var en rolig och bra teater 🙂 🙂 🙂

 

Bra: roligt och skämtsamt samtidigt som det är fakta och informativt.

Sämre: visa det hela kändes lite löjliga, för en vuxen.

Överlag bra och trevligt.

 

Det som var bra var att det var en sann historia och det var spännande. Det som var dåligt var för det var läskigt och först förstod jag inte berättelsen

 

Jag tyckte det var intressant. Det var jätteroligt och lite läskigt. <3

 

Jag tyckte att det var väldigt kul och intressant att kolla på det du sa och det du gjorde. Jag kan säga att jag blev rädd först när jag kom hit för att jag kände inte dig, men det var väldigt kul att träffa dig, jag hoppas att vi kan göra det flera gånger, du var väldigt bra gullig. <3 🙂 🙂 🙂

 

Jag tycker att det var kul och bra. Men blev lite rädd. Jag förstod inte riktigt berättelsen för det var mycket ljud runt om mig. Det var spännande. Men hade ett fint budskap <3

 

 

 

Första föreställningen, onsdagen den 1:a mars, 2023

 

Jag tycker att föreställningen var fantastisk. Så intressant att kunna följa Daniels historia. Det känns som om man lärt känna Daniel på bara 50 minuter! Och jag uppskattade att historien skiftade från ledsen till lite humoristisk. / Personal

 

Duktiga. Fångar du upp ungdomarna på ett bra sätt. Intressant historia.

 

Fängslande live musik till förhöjda upplevelsen. Påminde mig om besök i Polen, till Stutthoff – ett av de fruktansvärda förintelselägren

 

Intressant historia. Bra med så mycket musik. Ni spelade med inlevelse, gripande. Viktigt ämne att förmedla.

 

Väldigt bra, gripande berättelse som väcker tankar om en tid som vi snart glömt, hoppas ni kommer tillbaka. Sis behöver detta. / Personal

 

Bra inlevelse av er och väl förberett. Ni anpassade er väl utifrån ungdomarnas reaktioner. Ett bra budskap men har det för du men har det förtydligats på något sätt, typ en aha upplevelse. Mycket väl genomfört. Det är fantastiskt att ni tarer tid till att svara på ungdomarnas frågor.

 

Bra med din lilla formatet. Närkontakt. Gav eftertankar. Tack.

 

Intressant, roligt att veta om förr i tiden roliga historier.

 

Bra

 

Jag blev förvirrad och förstod ej så mycket men det var intressant och han gubben spelade fiol väldigt bra.

 

Det var bra lite mycket prat men den var bra 100 %

 

Mycket bra och intressant.

 

Vägrar skriva

 

Viktig och intressant handling, bra inlevelse

 

Jag har inget att säga men det var bra

 

Det var spännande och intressant. Jag hade ingen aning om att man kunde göra så många ljud från en fiol! 5/5 stjärnor

 

Den var bra

100 gubbar

Roligaste på länge  (stjärna)

 

HEJ
Bra 11/10 stjärnor

 

Jag tyckte det var jättebra fortsätt så som ni e. tack

 

Mycket feta grabbar. Helt djuriga. Ni borde göra en film tillsammans. Fortsätt tillsammans hela vägen!!!

 

Tycker det var en bra teater som var lätt att leva sig in i med mycket känsla och ändå humor.

 

 

 

 

Andra föreställningen, onsdag den 1 mars, 2023

 

 

  • Fantastiskt samspel mellan er!
  • Ni höll den röda tråden bra.
  • Väldigt måleriska bilder skapade närvaro i berättelsen.
  • kul att namnkunnige Salomon Schulman var på plats. En viktig röst i vår tid.

– saknade ledtrådar till vad som hände i ghettot efter Daniels flykt. Föräldrarna?
– För mg var det för många frågetecken kring symbolerna i början: ljusen, barnvagnen, den sönderslagna spegeln. Några ledtrådar hade ökat min change att göra intressanta associationer.

 

Rörande berättelse. Viktigt att budskapet förs vidare till yngre generationer. Väldigt bra!

 

Fantastiskt. Suggestivt med samspelet med musiken.

 

Fint iscensatt berättelse. Med små medel lyckades ni ”fånga” tittaren / publiken. Intressanta instrument – bra musik. Effektfullt!

 

Varit på många museer, koncentrationsläger, filmer men detta var första gången jag såg en teater i ämnet. Härlig föreställning. Stämningsfull musik. / Kristina, lärare

 

Viktigt att fortsätta berätta om förintelsen i förhoppningen om att de ska sprida kunskap. Bra musik på rätt ställe blir effektfullt.

 

Engagerande, behåller vår uppmärksamhet och förmedla känslor genom musik och härligt med så många karaktärer på två personer

 

Fem stjärnor

 

Bra

 

Fyra stjärnor Musiken var bra.

 

Musiken var fet

 

Tänkvärt

Spännande

Ledsamt

Gripande

 

Bra stämningsbygge. Mycket tempoväxlingar som gör att det lätt att inte tappa fokus

 

Sex av fem stjärnor. bra ni är snälla och bra på att skådespela. grymt jobbat!!!!

 

Lärorikt. Intressant

 

Den var inte bra men inte dålig heller

 

Intressant historia och utmärkt performance, allt ganska perfekt i vår lilla hal.