Öppet brev till kulturrådet!

Mitt namn är Robert Jakobsson, jag leder Teater Albatross, en fågel som flugit långt och
länge runt världen.
Varför skriver jag detta brev? För att jag nyligen förstått att vi fått ännu ett avslag från
KUR.
Denna gång handlar det om en turné till Kamerun och Senegal. Bakgrunden är alla som
flyr Västafrika för Europa. På grund av illegal utfiskning är det svårt att klara sig längs
Afrikas Atlantkust. Detta är naturligtvis en stor tragedi. Teater Albatross har gjort en
föreställning, Flickan och Havssköldpaddan, på detta tema. Vi har redan repeterat in den
på franska, som är det språk som gäller i dessa länder. Förberedelserna har skett i
samråd med Fiskerimyndigheter och representanter för småskaliga fiskare både i
Kamerun och Senegal. Senegal är speciellt, det är kanske det land i världen som är mest
engagerat mot det illegala industrifisket, stora demonstrationer har genomförts! Alla såg
fram emot turnéer i Senegal och Kamerun. Vi har denna gång t.o.m. förberett Senegal-
turnén genom att skicka ner två medlemmar i Teater Albatross i förväg, för att på olika
sätt se till att allt skulle bli bra.
Även om KUR tidigare givit oss avslag, hade vi absolut räknat med att få pengar till detta
projekt. Men vi fick bara ett anonymt, svårförståeligt mail med avslag. Inga pengar. Inget intresse för det vi gör. Det är som att ropa in i en mörk grotta. Vi krumbuktar oss,
förklarar hur allt hänger samman. Residensen som vi är värdar för på vår bas Tokalynga
Teaterakademi, våra internationella turnéer, vår research, våra seminarier, festivaler
och spelningar för västkustbarn.  De internationella grupperna vi tar till Sverige. Vi har
ett antal filmer som dokumenterar vår verksamhet. Fyrtiofemtusen människor har sett
dessa filmer, noll intresse från KUR.
Nu blir det ingen turné, ingen möjlighet att ge över också denna föreställning till
västafrikanska teatrar! Inga offentliga möten om fiskekrisen. Det är med sorg vi tar emot telefonsamtal från hövdingar i Kamerunska fiskebyar, från teatrar i Kongo och Kamerun, från Svenska Ambassaden i Kongo DRK, från Scenskolan i Kongo och Scenskolan i Wroclaw, Polen. – ”Nej, vi har svårt att fortsätta samarbetena. Inga pengar”…
Det senaste året har Teater Albatross inlett ett nytt arbete, en pjäs om Ryska
Revolutionen. Vi har de bästa kontakter i Ryssland, där vi är mycket respekterade, både
inom institutionsteatern och bland fria viktiga aktörer. År 2017, hundra år efter den
första Socialistiska Revolutionen, räknar vi med att turnera en hel del i Ryssland.
Kommer KUR att stödja oss?
Även om vi alla är stämplade i pannan med skylten ”Snabbt! Kortsjktigt!” skulle 
jag vara glad om läsaren vill veta mer om bakgrunden till detta öppna brev: 
Från vår början i mitten av åttiotalet har vi spelat mycket internationellt, t ex var vi nog
mer kända i Polen på nittiotalet än i Sverige, detta tack vare Svarta Blommor, om
Förintelsen, som spelades på otaliga orter och många festivaler just i Polen.
Senare har vi framgångsrikt spelat i London en månad, haft framgångar med en pjäs om
Allen Ginsbergs liv i legendariska Woodstock, USA, samarbetat kring omfattande turnéer
och kurser med ledande teatermänniskor i bl a Estland och Finland.
Efter att vi kring år 2000 åter spelat mycket om Förintelsen, bl a en gatuteater, HELIG!,
som hyllats runt om i Europa, och faktiskt 1999 var utgångspunkten för en
världsteaterfestival i Lyon, Frankrike, reste vi till Afrika första gången år 2000.
Vi reste med pjäsen HELIG! som, mot alla odds, faktiskt turnerade runt i Kamerun. Mot
alla odds, eftersom detta ”skulle vara helt omöjligt” enligt de svenskar som gästat
Kamerun med teater…
Denna första Afrika-turné blev utgångssprånget för vidlyftiga projekt i Afrika. Vi kom att
göra fyra Afrikanska föreställningar, om utfiskning, om Kongos historia och om
upptäcktsresanden Mary Kingsley. Vuxenföreställningen om utfiskningen gjordes
tillsammans med Sv Fiskeriverket som också subventionerade den film vi gjorde om
banditfisket utanför Kameruns kust, och som sedan gick på Kameruns TV. Tillsammans med Kameruns Fiskeriverk anordnade Teater Albatross dessutom ett unikt seminarium i Yaoundè om utfiskningen, och det hela fick till följd att en ledande Kamerunteater kom
till vår bas i Halland, Tokalynga Teaterakademi, och repeterade in en egen version av
föreställningen. Senare åkte vi ner till en fiskeby i Kamerun och gjorde under en månad
scenografin till denna version tillsammans med ett antal bybor. Denna version av vår
föreställning Bortom Havet, invigde nyligen en viktig afrikansk Teaterfestival.
Vi gjorde vidare stora arbeten i Kongo, upprörda över kolonialismens härjningar där.
Mellan ca 1895 och 1905 dog hälften av befolkningen… Vår pjäs om Kongos historia
spelades runt om i Kongo – och i Rwanda – på olika turnéer. Vi var delaktiga år 2010 i
Kongos 50-årsfirande som självständig stat. Vi spelade då KONGO också i Goma och
Bukawu, i den krigshärjade Kivuprovinsen. Då kunskapen i Kongo om den egna
historien är svag, ofta svårtillgänglig, var vår pjäs och förfilm viktiga. Våra samarbeten
med de ledande teatrarna i Kongo, och med Scenskolan och Svenska Ambassaden, ledde
dels till att Teater Albatross ett antal år blev medarrangör till en inspirerande
teaterfestival ute i djungeln, 50 mil öster om Kinshasa. Förankrad i Kinshasas Scenskola
och Theatre Marabout (ledande kongolesisk teater) byggde vi tillsammans upp en
festival, Bonga/Yasa, där ett antal byar under ett år förberedde sina respektive
föreställningar inför nästa års festival. Vår pjäs Mary Kingsley, spelad på franska, blev i
Kongo, och Bonga/Yasa, oerhört uppskattad.
Teatrar både från Kamerun och Kongo gjorde oerhört lyckade turnéer i Sverige.  En
turné som tyvärr nekades stöd från KUR var 2012 med Theatre Canacu, en pjäs om Dag
Hammarskjöld i Kongo, Dag. Vi fick pengar från Regionen, vi hade redan påbörjat
arbetet med Dag i Kongo DRK med hjälp av Forum Syd (!) och till sist efter ett residens
på Tokalynga åkte vi med Canacu på stor turnè i Halland, Göteborg och Skåne. Trots
kvalitén i samarbetet, den svenska anknytningen, trots att Regionen gick in med pengar,
valde KUR att inte stödja projektet… Detta brev borde naturligtvis skrivits redan då!
Kongo DRK, ett av världens fattigaste länder, hur kan KUR genom sitt agerande avsluta
väl fungerande samarbeten där!? Och dessutom verka helt ointresserade. Margot
Wallström, hon arbetade då för FN, skrev till oss och ville ha info om vårt arbete i
Kongo… Tyst från KUR.
Tack vare att vi har Tokalynga Teaterakademi, vårt stora teaterhus i Hallands inland, har
vi kunnat anordna bland de största internationella Teaterfestivalerna i Sverige år 2008, –
10, -12 och -14! Våra vänner från Polen, Kamerun, Kongo, Rwanda, Afghanistan, USA,
Tyskland, Serbien, Ryssland, Italien och de nordiska länderna mm har deltagit, Hallands
inland har fått en rejäl dos internationell kultur. Utan Tokalynga hade detta varit
omöjligt.
På Scenskolan i Kinshasa görs och gjordes akademiska arbeten runt våra föreställningar,
liksom man gör nu i Scenskolan i Wroclaw, Polen, som vi f. ö. också samarbetar med.
Fram till år 2010, var vår huvudsakliga sponsor för våra utlandsarbeten Svenska Institutet, SI.
Jag skriver inte turnéer eftersom våra engagemang alltid tenderat bli större än så…
Samarbetena med SI har varit många. USA, Europaturnè med HELIG!, etc etc.
Från år 2000 var det var det Afrika, fr a Kamerun och Kongo som gällde.
Speciellt med S I var att de ofta bad oss komma till Stockholm och berätta om våra
turnèer och arbeten. De ville se våra filmer. De kände väl till vår verksamhet. Svenska
institutet skrev t o m ett slags allmänt rekommendationsbrev åt oss…
Kring år 2010 gavs KUR – Kulturrådet – uppdraget att sköta pengarna för de
internationella engagemangen. S I entledigades. KUR inledde med ett ståtligt möte i
Stockholm där de svenska teatrar/organisationer som spelat/arbetat mycket utomlands
inbjöds… Stämningen var inte uppåt, alla höll med om att penningpotten bara dalat
redan innan KUR tog över.
Sedan dess inte har vi inte fått pengar, och vi har sökt, på olika sätt, många gånger, för
att fortsätta våra arbeten i Kongo och Kamerun.
Om det hade funnits ett intresse från KUR om vad vi gör – och HUR vi gör det, så hade
man inte bara i tystnad gett oss avslag på dessa olika ansökningar. Jag vågar påstå att vi sitter på ett unikt kunnande vad gäller särskilt turnéer i fattiga afrikanska länder, det är därför vi lyckats både ta oss fram själva i Kamerun, Kongo, Uganda och Rwanda. Och
dessutom kunnat samarbeta på ett fördjupande sätt med teatrar där nere. Den största
samarbets-svårigheten har naturligtvis att göra med fattigdomen, att förutsättningarna
är så olika för oss och de afrikanska teatrarna. Runt detta finns mycket att säga. Vi
hittade med tiden sätt att arbeta som fungerat bra. För båda parter. Vi har dessutom
också en unik kunskap om logistik, om hur man till rimlig kostnad får scenografi etc dit
man vill.
Detta blev långt… Ibland tänker jag att KUR inte ser skogen för träden. Man ser sina
favoritbuskar, man slåss för heroiskt som Don Quijottar  för sina favoritträd… Men
skogen är mäktig – om än hotad – låt den få växa vild! Njut av rikedomen!
Tokalynga 16/5-15
Robert Jakobsson, Teater Albatross +46703169530
Ps. Teater Albatross spelar HELIG! denna sommar. Gatufresken om Förintelsen, prisad
runt om i världen. Denna föreställning är tillfrågad att komma tillbaka till Polen, en
viktig rysk arrangör har frågat om möjligheterna till en turné i Ryssland. Vi skulle gärna
spela i Ungern… Kallsinnet från KUR gör att vi låter det hela bero. Ds.